Spotkanie profilaktyczne z Mieszkańcami Osiedla Polskich Skrzydeł

Opublikowano: 19 cze 2022

Dzielnicowi z Komisariatu Policji III w Bielsku-Białej w ramach realizacji działań priorytetowych zapraszają mieszkańców osiedla do udziału w spotkaniu profilaktycznym mającym na celu zwiększenie świadomości seniorów w zakresie oszustw popełnianych na ich szkodę.
Ponadto w spotkaniu weźmie udział ratownik Beskidzkiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego oraz Ratownik Medyczny Zespołu Medycznego SPPP w Bielsku- Białej.
Spotkanie odbędzie się w dniu 23 czerwca 2022 roku o godz. 18:00 w budynku Rady Osiedla Polskich Skrzydeł przy ul. Ikara 2 w Bielsku- Białej

                                                                                                        Serdecznie zapraszamy
                                                                                                        mł.asp. Anna MACIONCZYK
                                                                                                        mł.asp. Daniel ROMIK

23 kwietnia – Dni Ziemi – zaproszenie do wspólnego udziału

Opublikowano: 9 kw. 2022

Dnia 23 kwietnia 2022 odbędzie się sprzątanie naszego Osiedla w ramach obchodów tegorocznego Dnia Ziemi.
Serdecznie zapraszamy wszystkich Mieszkańców na to wydarzenie

* zbiórka na boisku w Parku Lotniczym o godzinie 8:45.

Dla osiedli z najliczniejszą frekwencją zostanie zorganizowany Piknik Rodzinny. Dlatego też o godzinie 9 pracownicy Urzędu będą weryfikować ilość osób sprzątających.

Poniżej skan pisma z UM:

Zaproszenie na 49 Bielski Rodzinny Rajd Rowerowy

Opublikowano: 8 kw. 2022

Program 49 Bielskiego Rodzinnego Rajdu Rowerowego pod patronatem Prezydenta Miasta Bielska-Białej w dniu 2022-04-24

Gmina Bielsko-Biała
 Rodzinne Rajdy Rowerowe
Formularz zapisów przez internet

 • 9.00 ROZPOCZĘCIE RAJDU – wywiady z gośćmi i uczestnikami
 • 9.30 START RAJDU – Plac Ratuszowy w Bielsku – Białej
 • 9.30 – 11.30 I ETAP (ok. 13 km)
 • 11.00 – 12.30 PÓŁMETEK rajdu – Czechowice-Dziedzice MOSiR
 • przeprowadzenie konkurencji sprawnościowych,
 • weryfikacja uczestników konkurencji regulaminowych
 • 12.30 – 14.00 II ETAP ( ok.15 km)
 • 14.00 – 16.00 FINAŁ 49 Bielskiego Rodzinnego Rajdu Rowerowego na terenie Parku Słowackiego – teren BOBOSiR w Bielsku-Białej
 • ciepły posiłek, rozstrzygnięcie konkurencji regulaminowych, losowanie nagród loterii fantowej, rozdanie nagród, zakończenie rajdu

OPŁATA STARTOWA
Opłata startowa: w dniach 19-23.09.2022 – 25 zł, w dniu rajdu 24.04.2022 – 35zł,  w ramach opłaty: koszulka, folder okolicznościowy, kupon na ciepły posiłek, ubezpieczenie na czas trwania imprezy.

LOTERIA FANTOWA
Uczestnicy rajdu mogą wraz z pakietem startowym zakupić losy na loterię fantową 49 BBBR – koszt 5 zł sztuka (regulamin loterii na stronie www.btcbb.pl).

Uczestnicy radju mogą startować całymi rodzinami, grupami szkolnymi, zorganizowanymi lub indywidualnie. Dzieci bez karty rowerowej pod opieką osób dorosłych, osoby niepełnoletnie posiadające kartę rowerową z pisemną zgodą rodzica/opiekuna na udział w imprezie lub pod opieką dorosłych.

KONKURENCJE

 • najliczniejsza rodzina 49-go Rodzinnego Rajdu Rowerowego, która nie wygrała w poprzednich edycjach, pokrewieństwo w linii prostej weryfikacja na podstawie dowodu tożsamości
 • najliczniejsza grupa zorganizowana
 • najliczniejsza reprezentacja szkoły w kategorii szkoły podstawowe, szkoły ponadpodstawowe ( zespoły szkół nie będą brane pod uwagę). W skład reprezentacji wchodzą uczniowie oraz 2 opiekunów na każde 13 osób.
 • najliczniejsza reprezentacja przedszkola
 • najstarszy uczestnik rajdu , który nie wygrał w poprzednich edycjach, weryfikacja na podstawie dowodu tożsamości
 • najmłodszy uczestnik rajdu jadący samodzielnie , który nie wygrał w poprzednich edycjach
 • najmłodszy uczestnik rajdu jadący niesamodzielnie , który nie wygrał w poprzednich edycjach

Pliki do pobrania

 Program rajdu
 Regulamin rajdu 
Oświadczenie Uczestnika Wydarzenia dot. COVID-19 
Klauzula o przetwarzaniu danych osobowych 
Regulamin zapisów przez internet 
Regulamin imprezy plenerowej 
Regulamin loterii fantowej 
Trasa rajdu – wykaz ulic 
Lista uczestników indywidualnych 
Lista dla grup zorganizowanych 
Lista dla grup szkolnych 
Lista dla grup rodzinnych 
Klauzula o przetwarzaniu danych osobowych

Zapisy na rajd

Zgłoszenia na rajd przyjmowane będą w biurze rajdu w Bielsku-Białej ul. Krasińskiego 5a,  info@btcbb.pl  w dniach: 19-23.04 w godz. 11.00-18.0024.04.2022 w godz. 8.00 – 9.30 na Placu Ratuszowym w Bielsku-Białej.  Zapisy internetowe od 01.04.2022  (regulamin na stronie www.btcbb.pl )

https://www.btcbb.pl/rajd/49-bielski-rodzinny-rajd-rowerowy

Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Miejskiego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych do 2030 roku”

Opublikowano: 15 lut 2022

Link do strony UM: https://bielsko-biala.pl/konsultacje/konsultacje-z-mieszkancami/konsultacje-spoleczne-projektu-uchwaly-w-sprawie-przyjecia

Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Miejskiego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych do 2030 roku”

Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.), § 6 pkt 1 i § 9 ust. 2 Uchwały nr XXIII/578/2020 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 20 października 2020 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami miasta Bielska-Białej (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2020 r. poz. 7474) oraz Regulaminu w sprawie sposobu konsultowania z organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, stanowiącego Załącznik do Uchwały nr LIX/1371/2010 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 31 sierpnia 2010 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2010 r. nr 220, poz.3186) Prezydent Miasta Bielska-Białej ogłasza konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Miejskiego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych do 2030 roku”.

Konsultacje swoim zasięgiem obejmują obszar miasta Bielska-Białej.
Do udziału w konsultacjach uprawnieni są mieszkańcy Bielska-Białej oraz organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące na terenie miasta Bielska-Białej działalność statutową w zakresie obejmującym przedmiot konsultacji.
Konsultacje polegać będą na kierowaniu przez uprawnione podmioty opinii i uwag w formie elektronicznej.

Opinie i uwagi w ramach konsultacji można zgłaszać poprzez interaktywny formularz konsultacji zamieszczony pod niniejszym ogłoszeniem o konsultacjach oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: politykaspol@um.bielsko-biala.pl.

W przypadku pytań istnieje możliwość uzyskania informacji i wyjaśnień podczas dyżuru telefonicznego, który pełniony będzie 17 lutego 2022 r. oraz 24 lutego 2022 r. w godzinach od 16.00 do 18.00 pod numerem telefonu 33 497 14 92.
Konsultacje rozpoczynają się 14 lutego 2022 r. i trwają do 28 lutego 2022 r.

Jednostką wyznaczoną do udzielania wyjaśnień w związku z przedmiotem konsultacji jest Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej.