Komunikat KM Policji dla Mieszkańców Osiedla Polskich Skrzydeł

Opublikowano: 9 wrz. 2021

Komisariat Policji III w Bielsku-Białej ul. Traugutta 2c – Rewir Dzielnicowych
www.bielsko.slaska.policja.gou.pl – kp3@bielsko.ka.policja.gov.pl

Bielsko-Biała, dnia 08.09.2021r.

KPIII- 5141-19/3905/21

MIESZKAŃCY OSIEDLA POLSKICH SKRZYDEŁ

Komisariat Policji III w Bielsku-Białej informuje, że dzielnicowy na podstawie informacji od mieszkańców oraz własnego rozpoznania przyjął, że w okresie 01.08.2021r. Do 31.01.2022r. Działaniem priorytetowym dla dzielnicy nr 28 os. POLSKICH SKRZYDEŁ w Bielsku- Białej będą działania mające na celu wzrost świadomości seniorów w zakresie zagrożenia oszustwami na ich szkodę ( różne sposoby działania sprawców). Ponadto celem działania priorytetowego jest także wzrost świadomości seniorów w zakresie umów zawieranych na odległość, zabezpieczenie mieszkania przed włamaniem, przypomnienie i przybliżenie zagadnienia nr alarmowego 112, numeru ICE, „ kopert życia”, zmian przepisów w „ Prawie o Ruchu Drogowym” oraz ogólnie podjętego bezpieczeństwa. Ze względu na charakter podejmowanego działania liczę na Państwa zrozumienie i współpracę przy realizacji przedmiotowego działania priorytetowego.

Jednocześnie informujemy, że realizacja opisanego działania nie oznacza rezygnacji z innych zadań i chętnie uwzględnimy Państwa głosy i uwagi przy wyznaczaniu nowych zadań priorytetowych.

Wyk. w 1 egz. / A. M. ( przesłano PE)

Ankieta internetowa „Barometr Bielska-Białej”

Opublikowano: 10 Maj 2021

Szanowni Państwo,
zwracamy się do Państwa z prośbą o wzięcie udziału w ankiecie internetowej „Barometr Bielska-Białej” i wyrażenia swojej opinii o jakości życia w naszym mieście i poziomie świadczonych usług miejskich. Państwa głos pomoże nam również ocenić poziom aktywności obywatelskiej i zaangażowania mieszkańców w życie miasta. Ankieta będzie okresowo powtarzana, aby śledzić zmiany w Państwa ocenie funkcjonowania miasta i móc wykorzystać jej wyniki do monitoringu powstającej właśnie „Strategii Rozwoju Bielska-Białej do 2030 r.”.
Ankieta została umieszczona na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, zakładka Mieszkaniec —Bielsko-Biała 2030. Jest anonimowa, a czas potrzebny na jej wypełnienie to ok. 10 minut. Wszystkie podane przez Państwa informacje zostaną zagregowane do zbiorczych danych statystycznych.
Ankieta będzie dostępna do 6 czerwca br.
Link do ankiety:
https://bielsko-biala.pl/bielsko-biala-2030 lub www.bielskobiala2030.pl
Dziękujemy za poświęcony czas!

Maseczki dla mieszkańców Osiedla Polskich Skrzydeł!

Opublikowano: 14 kwiecień 2021

Śląski Urząd Wojewódzki przekazał dla mieszkańców miasta Bielska-Białej maseczki chirurgiczne.

Dystrybucja w/w środków ochrony odbywać się będzie codziennie w siedzibie Rady Osiedla Polskich Skrzydeł przy ul. Ikara 2 od dnia 12.04.2021r w godzinach od 17:00 do 18:00 do dnia wyczerpania zapasów.