Ankieta internetowa „Barometr Bielska-Białej”

Opublikowano: 10 Maj 2021

Szanowni Państwo,
zwracamy się do Państwa z prośbą o wzięcie udziału w ankiecie internetowej „Barometr Bielska-Białej” i wyrażenia swojej opinii o jakości życia w naszym mieście i poziomie świadczonych usług miejskich. Państwa głos pomoże nam również ocenić poziom aktywności obywatelskiej i zaangażowania mieszkańców w życie miasta. Ankieta będzie okresowo powtarzana, aby śledzić zmiany w Państwa ocenie funkcjonowania miasta i móc wykorzystać jej wyniki do monitoringu powstającej właśnie „Strategii Rozwoju Bielska-Białej do 2030 r.”.
Ankieta została umieszczona na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, zakładka Mieszkaniec —Bielsko-Biała 2030. Jest anonimowa, a czas potrzebny na jej wypełnienie to ok. 10 minut. Wszystkie podane przez Państwa informacje zostaną zagregowane do zbiorczych danych statystycznych.
Ankieta będzie dostępna do 6 czerwca br.
Link do ankiety:
https://bielsko-biala.pl/bielsko-biala-2030 lub www.bielskobiala2030.pl
Dziękujemy za poświęcony czas!