Komunikat KM Policji dla Mieszkańców Osiedla Polskich Skrzydeł

Opublikowano: 9 wrz. 2021

Komisariat Policji III w Bielsku-Białej ul. Traugutta 2c – Rewir Dzielnicowych
www.bielsko.slaska.policja.gou.pl – kp3@bielsko.ka.policja.gov.pl

Bielsko-Biała, dnia 08.09.2021r.

KPIII- 5141-19/3905/21

MIESZKAŃCY OSIEDLA POLSKICH SKRZYDEŁ

Komisariat Policji III w Bielsku-Białej informuje, że dzielnicowy na podstawie informacji od mieszkańców oraz własnego rozpoznania przyjął, że w okresie 01.08.2021r. Do 31.01.2022r. Działaniem priorytetowym dla dzielnicy nr 28 os. POLSKICH SKRZYDEŁ w Bielsku- Białej będą działania mające na celu wzrost świadomości seniorów w zakresie zagrożenia oszustwami na ich szkodę ( różne sposoby działania sprawców). Ponadto celem działania priorytetowego jest także wzrost świadomości seniorów w zakresie umów zawieranych na odległość, zabezpieczenie mieszkania przed włamaniem, przypomnienie i przybliżenie zagadnienia nr alarmowego 112, numeru ICE, „ kopert życia”, zmian przepisów w „ Prawie o Ruchu Drogowym” oraz ogólnie podjętego bezpieczeństwa. Ze względu na charakter podejmowanego działania liczę na Państwa zrozumienie i współpracę przy realizacji przedmiotowego działania priorytetowego.

Jednocześnie informujemy, że realizacja opisanego działania nie oznacza rezygnacji z innych zadań i chętnie uwzględnimy Państwa głosy i uwagi przy wyznaczaniu nowych zadań priorytetowych.

Wyk. w 1 egz. / A. M. ( przesłano PE)