Organizujmy się – budowanie silnych społeczności lokalnych

Opublikowano: 14 Maj 2014

ORGANIZUJMY SIĘ

Od lutego 2014 roku Fundacja Pozytywnych Zmian realizuje projekt

„Organizujmy się – budowanie silnych społeczności lokalnych”.

Jego celem jest budowa silnych i trwałych grup mieszkańców, zdolnych do zajmowania się problemami występującymi w swojej społeczności. Projekt bazuje na metodzie organizowania społecznościowego. Fundamentem tu są ludzie, którzy decydują się zaangażować w działania, aby rozwiązać jakiś istotny problem dla ich społeczności. Wybierają metody za pomocą, których osiągną zakładane cele i wspólnie próbują rozwiązać problem.

Dzięki projektowi naszej organizacji partnerskiej Bona Fides udało się do tej pory zaangażować do wspólnego działania mieszkańców trzech osiedli w Katowicach.

W Bielsku-Białej Fundacja Pozytywnych Zmian organizowanie społecznościowe rozpoczęła na Osiedlu Polskich Skrzydeł.

Obecnie nasza przedstawicielka przeprowadza indywidualne wywiady z mieszkańcami osiedla. Ich celem jest zdiagnozowanie potencjalnych problemów społeczności oraz wyszukanie aktywnych mieszkańców, którzy w przyszłości będą chcieli działać na rzecz swojej społeczności. Dlatego prosimy mieszaków Osiedla Polskich Skrzydeł o otwartość i życzliwe przyjęcie.

Zachęcamy do włączenia się we wspólne działanie.
FUNDACJA POZYTYWNYCH ZMIAN
biuro@pozytywnezmiany.org
www.pozytywnezmiany.org
Organizatorka społecznościowa
Aleksandra Lechocka:
ola@pozytywnezmiany.org
Więcej informacji o Organizowaniu Społecznościowym na stronie:
www.organizujmysie.pl

Organizujmy się – załącznik

PO PROSTU KIERMASZ

Opublikowano: 28 Mar 2014

W dniu 06 kwietnia 2014 Rada Osiedla Polskich Skrzydeł wraz ze Szkołą Podstawową Nr 1 organizuje na terenie boiska sportowego pierwszy kiermasz dla mieszkańców Bielska-Białej i okolic, połączony ze zbiórką ;

Þ makulatury, zużytych baterii, płyt CD/DVD, plastikowych nakrętek

Sprawa jest prosta.
Idzie wiosna!
Przyjdź razem z nią i przynieś to, czego już nie potrzebujesz. Sprzedaj, zamień, daj komuś w prezencie lub za symboliczną złotówkę i niech się uśmiechnie, bo to się opłaca!

Organizatorzy zwracają uwagę na zasady regulujące wyprzedaż:

1. W kiermaszu mogą wziąć udział wszyscy chętni, z wyjątkiem firm zajmujących się profesjonalną sprzedażą.
2. Zabroniony jest handel przedmiotami niebezpiecznymi (np. petardami), niedopuszczonymi do sprzedaży, wymagającymi koncesji (np. alkohol, wyroby tytoniowe) lub posiadanie których jest niezgodne z prawem.
3. Na terenie szkoły obowiązuje całkowity zakaz spożywania napojów alkoholowych oraz wyrobów tytoniowych.
4. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za sprzedawane lub pozostawione rzeczy.
5. Każdy uczestnik tworzy samodzielne stoisko, które po zakończeniu sprzedaży powinien po sobie posprzątać.
6. Wystawcy mogą organizować własne stanowiska od godz. 9.00.
7. Kiermasz odbędzie się w godzinach 10.00 do 15.00
8. W przypadku złych warunków pogodowych (deszcz, śnieg, niska temperatura ) kiermasz zostanie przełożony na inny dogodny termin.

Organizator
Rada Osiedla Polskich Skrzydeł /
Szkoła Podstawowa Nr 1