PSZOK Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych

Opublikowano: 12 sty 2015

Szanowny Panie Prezydencie

W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 7 stycznia 2015r. oraz w nawiązaniu do spotkania, które odbyło się w siedzibie Rady Osiedla Polskich Skrzydeł, w sprawie planowanej przez miasto budowy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ulicy Skrzydlewskiego informujemy, iż biorąc pod uwagę głos mieszkańców naszego osiedla opiniujemy negatywnie w/w lokalizację na tego typu inwestycję.
Jednocześnie chcemy wyrazić dezaprobatę wobec faktu, że organ pomocniczy, jakim jest Rada Osiedla nie został poinformowany o planie budowy na naszym osiedlu drażliwej społecznie inwestycji. Forma, w jakiej nasi mieszkańcy dowiedzieli się o tej inwestycji jest wysoce nieodpowiednia.
Odnosząc się do Państwa prośby o wskazanie alternatywnej lokalizacji informujemy, że nie jesteśmy upoważnieni oraz nie posiadamy właściwej wiedzy, choćby, co do własności gruntów w naszym mieście, aby wskazać konkretne miejsce pod lokalizację PSZOK. Stoimy na stanowisku, iż to urzędnicy odpowiedzialni za tego typu inwestycje powinni wcześniej zaproponować kilka lokalizacji i po konsultacjach wybrać tą najlepszą.
Mieszkańcy osiedla Polskich Skrzydeł nie negują idei powstania tego typu punktu, proszą natomiast o planowanie takich inwestycji w oddaleniu od zabudowy mieszkalnej
np. tereny przemysłowe.
W związku z powyższym prosimy Pana Prezydenta o odstąpienie od budowy PSZOK przy ulicy Skrzydlewskiego na osiedlu Polskich Skrzydeł. Jednocześnie wyrażamy nadzieję, że wspólnymi siłami, dialogiem z mieszkańcami uda nam się wypracować kompromis.

Zobacz orginał: PSZOK odpowiedż dla Pana Prezydenta
oraz List od zastępcy prezydenta miasta Bielsko-Biała