TELEFONY ALARMOWE I AWARYJNE

Pogotowie Ratunkowe: 999
Policja: 997
Straż Pożarna: 998
Straż Miejska: 986

Pogotowie Ciepłownicze: 993
Pogotowie Gazowe: 992
Pogotowie Energetyczne: 991
Pogotowie Wodociągowe: 994