Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów KOŁO Nr 28

DYŻURY ZARZĄDU KOŁA
Każdy pierwszy poniedziałek miesiąca od godz. 16.00-18.00
w siedzibie Rady Osiedla Polskich Skrzydeł, ul. Ikara 2.
tel. 604-592-004
http://www.pzeri.bielsko.pl