STRÓŻE PRAWA

Komenda Miejska Policji
43-300 Bielsko-Biała ul. Rychlińskiego 17
nr tel. alarmowego 112
nr tel. alarmowego 997
nr tel. (33) 812-12-55

Wydział Ruchu Drogowego
43-300 Bielsko-Biała ul. Kamińskiego 8
nr tel. (33) 812-12-90

Dzielnicowy Komisariatu III
mł.asp. Szymon Maruszczak
nr tel. (33) 8121719
www: http://www.bielsko.slaska.policja.gov.pl/dzielnicowi

Straż Miejska
ul. Kołłątaja 10
nr tel. alarmowego 986
nr tel. (33) 82-281-14
nr tel. (33) 82-281-15
mail: sm@bielsko.biala.pl