KOŁO Nr 28

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów.
Osiedle Polskich Skrzydeł w Bielsku Białej

SKŁAD ZARZĄDU KOŁA Nr 28
Przewodniczący: Andrzej Dutka
Sekretarz: Ewa Weight
Skarbnik: Jadwiga Baran
Członek: Andrzej Kocoł
Członek: Ryszard Janczewski

DYŻURY ZARZĄDU KOŁA
Każdy pierwszy poniedziałek miesiąca od godz. 16.00-18.00
w siedzibie Rady Osiedla Polskich Skrzydeł, ul. Ikara 2.
tel. +48 604-592-004

SKŁADKI CZŁONKOWSKIE
Składki członkowskie przyjmuje Skarbnik Zarządu KOŁA Nr 28 w czasie pełnionych dyżurów.

Składki można wpłacać również w siedzibie Zarządu Oddziału Okręgowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Bielsku-Białej.
http://www.pzeri.bielsko.pl/