Organizujmy się – budowanie silnych społeczności lokalnych

ORGANIZUJMY SIĘ

Od lutego 2014 roku Fundacja Pozytywnych Zmian realizuje projekt

„Organizujmy się – budowanie silnych społeczności lokalnych”.

Jego celem jest budowa silnych i trwałych grup mieszkańców, zdolnych do zajmowania się problemami występującymi w swojej społeczności. Projekt bazuje na metodzie organizowania społecznościowego. Fundamentem tu są ludzie, którzy decydują się zaangażować w działania, aby rozwiązać jakiś istotny problem dla ich społeczności. Wybierają metody za pomocą, których osiągną zakładane cele i wspólnie próbują rozwiązać problem.

Dzięki projektowi naszej organizacji partnerskiej Bona Fides udało się do tej pory zaangażować do wspólnego działania mieszkańców trzech osiedli w Katowicach.

W Bielsku-Białej Fundacja Pozytywnych Zmian organizowanie społecznościowe rozpoczęła na Osiedlu Polskich Skrzydeł.

Obecnie nasza przedstawicielka przeprowadza indywidualne wywiady z mieszkańcami osiedla. Ich celem jest zdiagnozowanie potencjalnych problemów społeczności oraz wyszukanie aktywnych mieszkańców, którzy w przyszłości będą chcieli działać na rzecz swojej społeczności. Dlatego prosimy mieszaków Osiedla Polskich Skrzydeł o otwartość i życzliwe przyjęcie.

Zachęcamy do włączenia się we wspólne działanie.
FUNDACJA POZYTYWNYCH ZMIAN
biuro@pozytywnezmiany.org
www.pozytywnezmiany.org
Organizatorka społecznościowa
Aleksandra Lechocka:
ola@pozytywnezmiany.org
Więcej informacji o Organizowaniu Społecznościowym na stronie:
www.organizujmysie.pl

Organizujmy się – załącznik

Możliwość komentowania jest wyłączona.