Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Miejskiego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych do 2030 roku”

Opublikowano: 15 lut 2022

Link do strony UM: https://bielsko-biala.pl/konsultacje/konsultacje-z-mieszkancami/konsultacje-spoleczne-projektu-uchwaly-w-sprawie-przyjecia

Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Miejskiego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych do 2030 roku”

Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.), § 6 pkt 1 i § 9 ust. 2 Uchwały nr XXIII/578/2020 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 20 października 2020 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami miasta Bielska-Białej (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2020 r. poz. 7474) oraz Regulaminu w sprawie sposobu konsultowania z organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, stanowiącego Załącznik do Uchwały nr LIX/1371/2010 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 31 sierpnia 2010 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2010 r. nr 220, poz.3186) Prezydent Miasta Bielska-Białej ogłasza konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Miejskiego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych do 2030 roku”.

Konsultacje swoim zasięgiem obejmują obszar miasta Bielska-Białej.
Do udziału w konsultacjach uprawnieni są mieszkańcy Bielska-Białej oraz organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące na terenie miasta Bielska-Białej działalność statutową w zakresie obejmującym przedmiot konsultacji.
Konsultacje polegać będą na kierowaniu przez uprawnione podmioty opinii i uwag w formie elektronicznej.

Opinie i uwagi w ramach konsultacji można zgłaszać poprzez interaktywny formularz konsultacji zamieszczony pod niniejszym ogłoszeniem o konsultacjach oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: politykaspol@um.bielsko-biala.pl.

W przypadku pytań istnieje możliwość uzyskania informacji i wyjaśnień podczas dyżuru telefonicznego, który pełniony będzie 17 lutego 2022 r. oraz 24 lutego 2022 r. w godzinach od 16.00 do 18.00 pod numerem telefonu 33 497 14 92.
Konsultacje rozpoczynają się 14 lutego 2022 r. i trwają do 28 lutego 2022 r.

Jednostką wyznaczoną do udzielania wyjaśnień w związku z przedmiotem konsultacji jest Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej.

Zgłoszenia do programu ENERGIA NA MIARĘ

Opublikowano: 15 lut 2022

Szanowni Państwo!

W imieniu Prezydenta Miasta Bielska-Białej zapraszamy i zachęcamy wszystkich mieszkańców terenu osiedla objętego Państwa opieką do zgłoszenia się do programu ENERGIA NA MIARĘ. Jego celem jest podniesienie świadomości energetycznej mieszkańców i zmniejszenie zużycia energii przy użyciu prostych i dostępnych dla każdego rozwiązań.

Projekt skierowany jest do mieszkańców Bielska-Białej, którzy chcą:

– świadomie korzystać z energii elektrycznej,

– zmniejszyć zużycie energii bez ograniczenia komfortu życia,

– znaleźć proste i niedrogie rozwiązania ułatwiające lepsze wykorzystanie energii.

Jakie korzyści uzyskają mieszkańcy?

– indywidualne konsultacje i wsparcie doradcy energetycznego

– zestaw porad energetycznych dopasowanych do indywidualnych potrzeb i możliwości

– Energetyczny Pakiet na start dla każdego z uczestników

– darmowe uczestnictwo w programie ENERGIA NA MIARĘ – finansowane ze środków unijnych

– możliwość udziału w konkursie na oszczędzanie energii (przewidziano cenne nagrody)

Zgłoszenia do udziału w programie mieszkańcy mogą wysyłać do 14 marca br. wypełniając formularz na stronie internetowej programu: www.pnec.org.pl/energianamiarę lub wrzucając zgłoszenie z ulotki do urny korespondencyjnej w Urzędzie Miejskim, budynek pl. Ratuszowy 6, Biuro Obsługi Interesanta, obok stanowiska nr 3.

Będziemy wdzięczni za zaangażowanie w promocję programu poprzez przekazanie jego szczegółów mieszkańcom osiedla np. poprzez udostępnienie dostarczonych ulotek A5 w miejscach ogólnodostępnych, wystawienie plakatów A3 w gablotach, w miejscach uczęszczanych przez mieszkańców, umieszczenie informacji o programie na własnej stronie internetowej, jeśli taka funkcjonuje, rozmowę bezpośrednią podczas spotkań z mieszkańcami.

Wiemy, że to właśnie Państwo są najbliżej wrażliwych mieszkańców, co będzie sprzyjać podejmowaniu decyzji o ich zaangażowaniu w program ENERGIA NA MIARĘ. Pewnym jest też, że zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych w zasobach mieszkańców pozytywnie wpłynie na całą lokalną społeczność.

Program jest realizowany przez Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energy Cités”, a miasto Bielsko-Biała jest członkiem tego Stowarzyszenia od początku jego istnienia. Urząd Miejski w Bielsku-Białej jest partnerem Stowarzyszenia w tym programie. Sam program wpisuje się w cele prowadzonej od lat kampanii promocyjno-edukacyjnej „Bielsko-Biała chroni klimat”.

W przypadku pytań i wątpliwości zachęcam do kontaktu z osobami odpowiedzialnymi za realizację programu pod nr telefonu: +48 12 429 17 95 lub adresem: biuro@pnec.org.pl

Z informacjami na temat programu można zapoznać się także na stronie Wydziału Ochrony Środowiska i Energii Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej pod adresem: https://www.miastodobrejenergii.pl/.

Najpiękniejsi w Polsce?

Opublikowano: 17 sty 2022

Bielsko-Biała walczy o głosy internautów w plebiscycie na świetlną stolicę Polski. Głosowanie ruszyło 14 stycznia o godzinie 12.00 i potrwa do 25 stycznia, również do godziny 12.00. Do oddawania głosów służy strona https://dziennikzachodni.pl/p/kandydaci/1011541.

Możliwość walki o prestiżowy tytuł świetlnej stolicy Polski to efekt zwycięstwa naszego miasta w plebiscycie Świeć się z Energą na świetlną stolicę województwa śląskiego. Na Bielsko-Białą swój głos, w zakończonym 11 stycznia głosowaniu, oddało 32.638 internautów. To ponad połowa wszystkich głosujących w wojewódzkiej odsłonie plebiscytu. W ten sposób Bielsko-Biała awansowała do drugiego etapu konkursu i znalazła się wśród piętnastu innych miasta z całej Polski pretendujących do tytułu świetlnej stolicy.

Jeśli ktoś brał udział pierwszym etapie głosowania, przy oddaniu głosu na świetlną stolicę Polski może skorzystać z poprzedniego logowania. Przypominamy, że głosowanie odbywa się na stronie https://dziennikzachodni.pl/p/kandydaci/1011541. Natomiast nowi użytkownicy, chcąc oddać swój głos muszą:

– zalogować lub zarejestrować się w serwisie;
– potwierdzić rejestrację za pomocą linka aktywującego, który otrzymamy na podany przez nas adres e-mail (często informacja z linkiem trafia do spamu lub śmieci – link należy skopiować i wstawić w przeglądarkę);
– następnie logujemy się na nasze konto;
– podajemy numer (służbowego) telefonu komórkowego w zakładce zweryfikuj swój numer telefonu;
– w rubrykę KOD – wprowadzamy numer, który otrzymaliśmy za pomocą sms, akceptujemy regulamin i wtedy już możemy głosować.

Plebiscyt Świeć się z Energą ma również ważny, jeśli nie najważniejszy, wymiar charytatywny. Nagrody, w nim zdobyte, są bowiem przekazywane najbardziej potrzebującym. Za zwycięstwo w pierwszy etapie do Bielska-Białej trafi zestaw osiemnastu urządzeń AGD o wartości 10.000 zł: lampa wirusobójcza UV-C z oferty spółki Energa Oświetlenie, trzy lodówki, trzy pralki, kuchenka elektryczna, dwie mikrofalówki, trzy odkurzacze, trzy sokowirówki i dwa miksery.

Etap ogólnopolski to kolejne nagrody. Zwycięskie miasto wraz z tytułem świetlnej stolicy Polski otrzyma sprzęt AGD dla potrzebujących o wartości 40.000 złotych, lampy UV-C służące do dezynfekcji pomieszczeń oraz dla wybranego domu dziecka nowoczesną instalację fotowoltaiczną za 25.000 złotych.

Zachęćcie więc swoje rodziny, przyjaciół i głosujcie na piękne rozświetloną Bielsko-Białą, bo cel jest szczytny. W poprzednich latach nasze miasto już trzykrotnie było świetlną stolicą Polski.

My przypominamy tylko, że dekoracje świetlne, które pojawiały się w Bielsku-Białej przed Świętami Bożego Narodzenia zdobią Rynek, plac Bolesława Chrobrego, ulice Przechód Schodowy, 11 Listopada, Ratuszową, plac Wolności, plac Ratuszowy i krzywy mostek na rzece Białej. Wśród nich jest piękna, nowa, miejska choinka, figura Reksia oraz figury Bolka i Lolka, postaci wykreowanych przez Studio Filmów Rysunkowych w Bielsku-Białej, Mikołaj siedzący w saniach ciągniętych przez renifery czy dżentelmen i dama symbolizujący dwa połączone 71 lat temu miasta – Bielsko i Białą oraz wiele innych elementów, przewieszek, wieńców, ozdób latarni, które tworzą estetyczną, zgraną całość cieszącą oko bielszczan i turystów jeszcze do 2 lutego.

Emilia Klejmont

Źródło: https://ms.bielsko-biala.pl/aktualnosci/1/najpiekniejsi-w-polsce

Zajęcia 18 grudnia ODWOŁANE!

Opublikowano: 9 gru 2021

Z przyczyn niezależnych od Rady Osiedla zajęcia planowane na 18 grudnia zostają odwołane.
Termin nowych podamy w najbliższym czasie.