Rada Osiedla na Facebook’u

Opublikowano: 24 Lip 2020

Serdecznie zapraszamy mieszkańców Osiedla Polskich Skrzydeł do dołączenia do naszej grupy na portalu Facebook, gdzie dyskutujemy o bieżących potrzebach, trudnościach i problemach dotyczących naszego Osiedla.

W obecnym czasie, gdy bezpośrednie spotkania miedzy mieszkańcami a radą są organizacyjnie ograniczone, będzie to najszybsza forma kontaktu w każdej sprawie.

Link do grupy: https://www.facebook.com/groups/3244042349023093

Informacje dotyczące działalności Rady Osiedla

Opublikowano: 24 Lip 2020

W dniu 20 marca 2020 roku w Polsce został ogłoszony stan pandemii.
Jednak Rada Osiedla Polskich Skrzydeł pracuje dla Państwa bezustannie w formie zdalnej, jak również w ograniczonym zakresie w siedzibie Rady przy ulicy Ikara 2.

Decyzją Prezydenta Miasta Pana Jarosława Klimaszewskiego w okresie od kwietnia do maja zostały wydane nieodpłatnie maseczki ochronne dla najbardziej potrzebujących seniorów naszego osiedla.

Interweniowaliśmy w Zakładzie Gospodarki Miejskiej o załatanie ubytków w nawierzchni na ulicach Tańskiego  i Skrzydlewskiego powstałych na wskutek nadmiernej eksploatacji dróg, związanej z przebudową ulicy Cieszyńskiej.

Rady Osiedla Polskich Skrzydeł dostała możliwość rozdysponowania ze wskazaniem z funduszu inwestycyjnego właściwego dla Rady Osiedla Polskich Skrzydeł  kwotę 100 000,00 złotych.
Po podjęciu decyzji przez Radę, środki te zostaną przekazane do Zakładu Gospodarki Miejskiej, który będzie realizował wskazane przez nas inwestycje.
Uzgodnione zostały z przedstawicielem Zakładu Gospodarki Miejskiej następujące prace:
– remont parkingu przy ulicy Ikara – teren za przychodnią,
– remont chodnika przy ulicy Ikara 2.

Beata Ryś
Sekretarz Rady Osiedla Polskich Skrzydeł