Ankieta internetowa „Barometr Bielska-Białej”

Opublikowano: 10 maj 2021

Szanowni Państwo,
zwracamy się do Państwa z prośbą o wzięcie udziału w ankiecie internetowej „Barometr Bielska-Białej” i wyrażenia swojej opinii o jakości życia w naszym mieście i poziomie świadczonych usług miejskich. Państwa głos pomoże nam również ocenić poziom aktywności obywatelskiej i zaangażowania mieszkańców w życie miasta. Ankieta będzie okresowo powtarzana, aby śledzić zmiany w Państwa ocenie funkcjonowania miasta i móc wykorzystać jej wyniki do monitoringu powstającej właśnie „Strategii Rozwoju Bielska-Białej do 2030 r.”.
Ankieta została umieszczona na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, zakładka Mieszkaniec —Bielsko-Biała 2030. Jest anonimowa, a czas potrzebny na jej wypełnienie to ok. 10 minut. Wszystkie podane przez Państwa informacje zostaną zagregowane do zbiorczych danych statystycznych.
Ankieta będzie dostępna do 6 czerwca br.
Link do ankiety:
https://bielsko-biala.pl/bielsko-biala-2030 lub www.bielskobiala2030.pl
Dziękujemy za poświęcony czas!

Maseczki dla mieszkańców Osiedla Polskich Skrzydeł!

Opublikowano: 14 kw. 2021

Śląski Urząd Wojewódzki przekazał dla mieszkańców miasta Bielska-Białej maseczki chirurgiczne.

Dystrybucja w/w środków ochrony odbywać się będzie codziennie w siedzibie Rady Osiedla Polskich Skrzydeł przy ul. Ikara 2 od dnia 12.04.2021r w godzinach od 17:00 do 18:00 do dnia wyczerpania zapasów.

Zaproszenie do udziału w VII edycji konkursu „Zielona Ławeczka”

Opublikowano: 14 kw. 2021

Zapraszamy do udziału w nowej edycji konkursu grantowego dla mieszkańców osiedli!

Fundacja Banku Ochrony Środowiska ma przyjemność zaprosić mieszkańców polskich miast do udziału w VII edycji projektu grantowego Zielona Ławeczka. Dzięki naszej współpracy mogą powstać nowe, osiedlowe ogródki.

KILKA SŁÓW O PROJEKCIE

Projekt Zielona Ławeczka zachęca do rozpoczęcia współpracy sąsiedzkiej lub podjęcia kolejnych działań przez istniejące grupy. Poprzednie edycje projektu cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem społecznym i medialnym. Do tej pory przeznaczyliśmy łącznie ponad 140 tys. złotych na rewitalizację zaniedbanych lub niezagospodarowanych zakątków na polskich osiedlach. Głównie dzięki inicjatywie mieszkańców powstało ponad 120 osiedlowych miniogrodów.

NA CZY POLEGA PROJEKT?

Sąsiedzi łączą siły i rejestrują się poprzez stronę internetową. Następnie przygotowują projekt zazielenienia wybranego terenu i mają szansę otrzymać od Fundacji Banku Ochrony Środowiska grant pieniężno-rzeczowy o maksymalnej wartości do 1950 złotych. Na grant składa się dofinansowanie na zakup roślin i elementów aranżacji, nagroda rzeczowa w postaci ławki parkowej. Dodatkowo w ramach tegorocznej edycji chętne zespoły mogą otrzymać środki finansowe na zakup elementów niezbędnych do stworzenia obiektów mikroretencji.

Projekt skierowany jest do grup sąsiedzkich z otwartych osiedli w miastach powyżej 10 tys. mieszkańców. Czas na przysyłanie projektów do oceny mija 6 czerwca 2021 roku.
Więcej informacji o projekcie znajdą Państwo adresem www.zielonalaweczka.pl.
.

Prosimy o rozpowszechnienie informacji o projekcie wśród mieszkańców, a także spółdzielni, wspólnot mieszkaniowych i nieruchomości Państwa miasta. Aby ułatwić zaproszenie mieszkańców do projektu przygotowaliśmy list do mieszkańców, który można pobrać ze strony internetowej projektu – www.zielonalaweczka.pl.
Zwracamy się z prośbą o wywieszenie go na tablicach informacyjnych. Pliki do pobrania dostępne są w zakładce O KONKURSIE, na dole strony. Termin składania projektów mija 6 czerwca 2021 roku.

ORGANIZATOR:

PATRON HONOROWY:

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z koordynatorem projektu:

Łukasz Mikowski-Feret
E-mail: laweczka@fundacjabos.pl
Telefon: 515 114 639