PSZOK odpowiedź Urzędu Miasta

Opublikowano: 12 Lut 2015

Mieszkańcy Osiedla Polskich Skrzydeł.
W dniu dzisiejszym otrzymałem odpowiedź z Urzędu Miasta w sprawie braku akceptacji budowy PSZOK na naszym osiedlu. Treść pisma przedstawiam poniżej.

W odpowiedzi na pismo z dnia 9 stycznia 2015 r. dotyczące braku akceptacji dla lokalizacji PSZOK przy ul. Skrzydlewskiego informuję, iż Urząd Miejski w Bielsku- Białej jest w trakcie analizy alternatywnych działek pod budowę lokalnych PSZOK. Każda lokalizacja wymaga analiz i uzgodnień odpowiednimi wydziałami i jednostkami.
Niezwłocznie po uzgodnieniu przedmiotowych lokalizacji pod budowę lokalnych PSZOK zostaną przedstawione Radom Osiedli celem zaopiniowania.
(Odpowiedź Urzędu Miasta)

Z up. Prezydenta Miasta
Lubomir Zawierucha

Jednocześnie informuję, iż na terenie parkingu przy ul. Skrzydlewskiego będzie prowadzona częściowa wycinka drzew, która jak mnie zapewniono w Biurze Gospodarki Odpadami nie ma związku z budową na tym terenie PSZOK.

Przewodniczący Rady Osiedla
Arkadiusz Talaga

PSZOK Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych

Opublikowano: 12 Sty 2015

Szanowny Panie Prezydencie

W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 7 stycznia 2015r. oraz w nawiązaniu do spotkania, które odbyło się w siedzibie Rady Osiedla Polskich Skrzydeł, w sprawie planowanej przez miasto budowy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ulicy Skrzydlewskiego informujemy, iż biorąc pod uwagę głos mieszkańców naszego osiedla opiniujemy negatywnie w/w lokalizację na tego typu inwestycję.
Jednocześnie chcemy wyrazić dezaprobatę wobec faktu, że organ pomocniczy, jakim jest Rada Osiedla nie został poinformowany o planie budowy na naszym osiedlu drażliwej społecznie inwestycji. Forma, w jakiej nasi mieszkańcy dowiedzieli się o tej inwestycji jest wysoce nieodpowiednia.
Odnosząc się do Państwa prośby o wskazanie alternatywnej lokalizacji informujemy, że nie jesteśmy upoważnieni oraz nie posiadamy właściwej wiedzy, choćby, co do własności gruntów w naszym mieście, aby wskazać konkretne miejsce pod lokalizację PSZOK. Stoimy na stanowisku, iż to urzędnicy odpowiedzialni za tego typu inwestycje powinni wcześniej zaproponować kilka lokalizacji i po konsultacjach wybrać tą najlepszą.
Mieszkańcy osiedla Polskich Skrzydeł nie negują idei powstania tego typu punktu, proszą natomiast o planowanie takich inwestycji w oddaleniu od zabudowy mieszkalnej
np. tereny przemysłowe.
W związku z powyższym prosimy Pana Prezydenta o odstąpienie od budowy PSZOK przy ulicy Skrzydlewskiego na osiedlu Polskich Skrzydeł. Jednocześnie wyrażamy nadzieję, że wspólnymi siłami, dialogiem z mieszkańcami uda nam się wypracować kompromis.

Zobacz orginał: PSZOK odpowiedż dla Pana Prezydenta
oraz List od zastępcy prezydenta miasta Bielsko-Biała