OBWIESZCZENIE

Opublikowano: 21 Kwi 2015

Miejska Komisja Wyborcza ds. wyborów Rad Osiedli
w Bielsku-Białej ustaliła w dniu 17 kwietnia  2015 r. listy kandydatów do poszczególnych Rad Osiedli.
http://www.um.bielsko.pl/aktualnosc-10-3899-miejska_komisja_wyborcza_ustalila_listy.html

Wybory do Rady Osiedla Polskich Skrzydeł odbędą się w dniu
10 maja 2015 w siedzibie Rady ul. Ikara 2, w godz. 8.00-20.00

Lista 22 kandydatów z naszego osiedla.
http://rm.um.bielsko.pl/bielsko/web/uploads/pub/news/news_3898/text/obwieszczenie_polskich_skrzydel.pdf

OGŁOSZENIE

Opublikowano: 10 Kwi 2015

W dniu 16 kwietnia 2015 o godz. 17.00 odbędzie się zebranie sprawozdawcze Rady Osiedla „Polskich Skrzydeł”

w siedzibie Rady Osiedla przy ul. Ikara 2.

Zainteresowanych mieszkańców osiedla zapraszamy do wzięcia udziału w zebraniu.
Zobacz: Porządek zebrania 16.04.2015

Zarząd Rady Osiedla
„Polskich Skrzydeł”

PSZOK odpowiedź Urzędu Miasta

Opublikowano: 12 Lut 2015

Mieszkańcy Osiedla Polskich Skrzydeł.
W dniu dzisiejszym otrzymałem odpowiedź z Urzędu Miasta w sprawie braku akceptacji budowy PSZOK na naszym osiedlu. Treść pisma przedstawiam poniżej.

W odpowiedzi na pismo z dnia 9 stycznia 2015 r. dotyczące braku akceptacji dla lokalizacji PSZOK przy ul. Skrzydlewskiego informuję, iż Urząd Miejski w Bielsku- Białej jest w trakcie analizy alternatywnych działek pod budowę lokalnych PSZOK. Każda lokalizacja wymaga analiz i uzgodnień odpowiednimi wydziałami i jednostkami.
Niezwłocznie po uzgodnieniu przedmiotowych lokalizacji pod budowę lokalnych PSZOK zostaną przedstawione Radom Osiedli celem zaopiniowania.
(Odpowiedź Urzędu Miasta)

Z up. Prezydenta Miasta
Lubomir Zawierucha

Jednocześnie informuję, iż na terenie parkingu przy ul. Skrzydlewskiego będzie prowadzona częściowa wycinka drzew, która jak mnie zapewniono w Biurze Gospodarki Odpadami nie ma związku z budową na tym terenie PSZOK.

Przewodniczący Rady Osiedla
Arkadiusz Talaga