Organizujmy się – budowanie silnych społeczności lokalnych

Opublikowano: 14 maja 2014

ORGANIZUJMY SIĘ

Od lutego 2014 roku Fundacja Pozytywnych Zmian realizuje projekt

„Organizujmy się – budowanie silnych społeczności lokalnych”.

Jego celem jest budowa silnych i trwałych grup mieszkańców, zdolnych do zajmowania się problemami występującymi w swojej społeczności. Projekt bazuje na metodzie organizowania społecznościowego. Fundamentem tu są ludzie, którzy decydują się zaangażować w działania, aby rozwiązać jakiś istotny problem dla ich społeczności. Wybierają metody za pomocą, których osiągną zakładane cele i wspólnie próbują rozwiązać problem.

Dzięki projektowi naszej organizacji partnerskiej Bona Fides udało się do tej pory zaangażować do wspólnego działania mieszkańców trzech osiedli w Katowicach.

W Bielsku-Białej Fundacja Pozytywnych Zmian organizowanie społecznościowe rozpoczęła na Osiedlu Polskich Skrzydeł.

Obecnie nasza przedstawicielka przeprowadza indywidualne wywiady z mieszkańcami osiedla. Ich celem jest zdiagnozowanie potencjalnych problemów społeczności oraz wyszukanie aktywnych mieszkańców, którzy w przyszłości będą chcieli działać na rzecz swojej społeczności. Dlatego prosimy mieszaków Osiedla Polskich Skrzydeł o otwartość i życzliwe przyjęcie.

Zachęcamy do włączenia się we wspólne działanie.
FUNDACJA POZYTYWNYCH ZMIAN
biuro@pozytywnezmiany.org
www.pozytywnezmiany.org
Organizatorka społecznościowa
Aleksandra Lechocka:
ola@pozytywnezmiany.org
Więcej informacji o Organizowaniu Społecznościowym na stronie:
www.organizujmysie.pl

Organizujmy się – załącznik

ZAPROSZENIE

Opublikowano: 18 Kwi 2014

W dniu 26 kwietnia 2014 – sobota od godz. 7.00 -17.00
Rada Osiedla „Polskich Skrzydeł” zaprasza na społeczne sprzątanie parku zlokalizowanego na Osiedlu „Polskich Skrzydeł”.

(ul Spółdzielców/ ul. Tańskiego/ ul. Skarżyńskiego)

e-mail: radaosiedlapolskichskrzydel@gmail.com
(V-ce Przewodniczący RO Polskich Skrzydeł)
tel. kont. 692695262

W miarę możliwości prosimy o zabranie ze sobą rękawic ochronnych oraz wysokiego obuwia.