PSZOK odpowiedź Urzędu Miasta

Mieszkańcy Osiedla Polskich Skrzydeł.
W dniu dzisiejszym otrzymałem odpowiedź z Urzędu Miasta w sprawie braku akceptacji budowy PSZOK na naszym osiedlu. Treść pisma przedstawiam poniżej.

W odpowiedzi na pismo z dnia 9 stycznia 2015 r. dotyczące braku akceptacji dla lokalizacji PSZOK przy ul. Skrzydlewskiego informuję, iż Urząd Miejski w Bielsku- Białej jest w trakcie analizy alternatywnych działek pod budowę lokalnych PSZOK. Każda lokalizacja wymaga analiz i uzgodnień odpowiednimi wydziałami i jednostkami.
Niezwłocznie po uzgodnieniu przedmiotowych lokalizacji pod budowę lokalnych PSZOK zostaną przedstawione Radom Osiedli celem zaopiniowania.
(Odpowiedź Urzędu Miasta)

Z up. Prezydenta Miasta
Lubomir Zawierucha

Jednocześnie informuję, iż na terenie parkingu przy ul. Skrzydlewskiego będzie prowadzona częściowa wycinka drzew, która jak mnie zapewniono w Biurze Gospodarki Odpadami nie ma związku z budową na tym terenie PSZOK.

Przewodniczący Rady Osiedla
Arkadiusz Talaga

Możliwość komentowania została wyłączona.