Rada Osiedla

Lista osób wybranych na zebraniu wyborczym w dniu 01.03.2012 rok.

Rada Osiedla „Polskich Skrzydeł”

 1. PRZEWODNICZĄCY MALINOWSKI Czesław
 2. Z-ca Przewodniczącego DUTKA Andrzej
 3. Sekretarz RYŚ Beata
 4. Skarbnik GRABDA Zofia
 5. Członek BORGOSZ Bogdan
 6. Członek CZARNECKA Wanda
 7. Członek WYŻYKOWSKA Maria
 8. Członek MALCHAR Grzegorz
 9. Członek TALAGA Arkadiusz
 10. Członek PIWOWARCZYK Bogdan
 11. Członek PYREK Sylwia
 12. Członek SEMIK Andrzej

Komisja Rewizyjna

 1. Przewodniczący SIĄKAŁA Paweł
 2. Członek GŁUCHACKA Agnieszka
 3. Członek FATYGA Artur