Rada Osiedla

Zarząd Rady Osiedla Polskich Skrzydeł

1 Przewodniczący Czesław Malinowski
2 Wiceprzewodniczący Beata Wojnar
3 Sekretarz Beata Ryś
4 Skarbnik Zofia Grabda