Zgłoszenia do programu ENERGIA NA MIARĘ

Szanowni Państwo!

W imieniu Prezydenta Miasta Bielska-Białej zapraszamy i zachęcamy wszystkich mieszkańców terenu osiedla objętego Państwa opieką do zgłoszenia się do programu ENERGIA NA MIARĘ. Jego celem jest podniesienie świadomości energetycznej mieszkańców i zmniejszenie zużycia energii przy użyciu prostych i dostępnych dla każdego rozwiązań.

Projekt skierowany jest do mieszkańców Bielska-Białej, którzy chcą:

– świadomie korzystać z energii elektrycznej,

– zmniejszyć zużycie energii bez ograniczenia komfortu życia,

– znaleźć proste i niedrogie rozwiązania ułatwiające lepsze wykorzystanie energii.

Jakie korzyści uzyskają mieszkańcy?

– indywidualne konsultacje i wsparcie doradcy energetycznego

– zestaw porad energetycznych dopasowanych do indywidualnych potrzeb i możliwości

– Energetyczny Pakiet na start dla każdego z uczestników

– darmowe uczestnictwo w programie ENERGIA NA MIARĘ – finansowane ze środków unijnych

– możliwość udziału w konkursie na oszczędzanie energii (przewidziano cenne nagrody)

Zgłoszenia do udziału w programie mieszkańcy mogą wysyłać do 14 marca br. wypełniając formularz na stronie internetowej programu: www.pnec.org.pl/energianamiarę lub wrzucając zgłoszenie z ulotki do urny korespondencyjnej w Urzędzie Miejskim, budynek pl. Ratuszowy 6, Biuro Obsługi Interesanta, obok stanowiska nr 3.

Będziemy wdzięczni za zaangażowanie w promocję programu poprzez przekazanie jego szczegółów mieszkańcom osiedla np. poprzez udostępnienie dostarczonych ulotek A5 w miejscach ogólnodostępnych, wystawienie plakatów A3 w gablotach, w miejscach uczęszczanych przez mieszkańców, umieszczenie informacji o programie na własnej stronie internetowej, jeśli taka funkcjonuje, rozmowę bezpośrednią podczas spotkań z mieszkańcami.

Wiemy, że to właśnie Państwo są najbliżej wrażliwych mieszkańców, co będzie sprzyjać podejmowaniu decyzji o ich zaangażowaniu w program ENERGIA NA MIARĘ. Pewnym jest też, że zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych w zasobach mieszkańców pozytywnie wpłynie na całą lokalną społeczność.

Program jest realizowany przez Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energy Cités”, a miasto Bielsko-Biała jest członkiem tego Stowarzyszenia od początku jego istnienia. Urząd Miejski w Bielsku-Białej jest partnerem Stowarzyszenia w tym programie. Sam program wpisuje się w cele prowadzonej od lat kampanii promocyjno-edukacyjnej „Bielsko-Biała chroni klimat”.

W przypadku pytań i wątpliwości zachęcam do kontaktu z osobami odpowiedzialnymi za realizację programu pod nr telefonu: +48 12 429 17 95 lub adresem: biuro@pnec.org.pl

Z informacjami na temat programu można zapoznać się także na stronie Wydziału Ochrony Środowiska i Energii Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej pod adresem: https://www.miastodobrejenergii.pl/.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.